Czy w deklaracji PIT 36 należy wykazać dotację z urzędu pracy?

Czy w deklaracji PIT 36 należy wykazać dotację z urzędu pracy?

Osoby bezrobotne zamierzające otworzyć własną firmę mogą uzyskać wsparcie finansowe w postaci dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacja dla bezrobotnego na prowadzenie działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu, a więc nie należy jej wykazywać w rocznym rozliczeniu pit-36.

Dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mają prawo wystąpić o przyznanie im środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 roku (art. 46 ust. 1 pkt 2) Starosta dysponując Funduszem Pracy może przyznać jednorazowo środki finansowe na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, które mogą być przeznaczone na wyposażenie, pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności przez bezrobotnego. Kwotę przyznanej dotacji określa się w umowie, nie może ona przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności są wolne od podatku dochodowego.

Rozliczenie pit przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo wyboru sposobu opodatkowania swoich dochodów i rozliczania z fiskusem z zastosowaniem różnych deklaracji podatkowych.  Może to być opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem progów i skali podatkowej (PIT 36) lub dziewiętnasto procentowym podatkiem liniowym (PIT 36L), w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28) lub karty podatkowej.

Skala podatkowa i podatek liniowy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu pit-36 , a opodatkowane podatkiem liniowym na druku PIT 36L.W części D druku pit-36 i druku PIT 36L podatnik wykazuje dochody/straty ze źródeł przychodów. Należy wykazać tutaj przychody, które podlegają opodatkowaniu.

Natomiast w zeznaniu pit-36 oraz  PIT 36L nie wykazuje się przychodów zwolnionych z opodatkowania, do których należą dotacje z urzędu pracy dla bezrobotnych. Kwoty zwolnione z opodatkowania nie podlegają w tym przypadku wykazaniu w rocznej deklaracji podatkowej.

Dodatkowe korzyści

Beneficjent rozliczający pit -36 może zaliczyć towary i usługi sfinansowane z dotacji z Urzędu Pracy do  kosztów uzyskania przychodu. Mogą to być składniki majątku z wyjątkiem środków trwałych, możliwe jest też  rozliczanie kosztów składek ZUS lub opłat pokrywanych z tytułu uzyskiwanej dotacji.

Nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby wydatki finansowane z dotacji uznać za koszt uzyskania przychodu jednak pod warunkiem, że istnieje przyczynowo-skutkowy związek między tymi wydatkami, a  przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej i że wydatki są udokumentowane we właściwy sposób.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową i rozliczających PIT 36 lub podatkiem liniowym rozliczających się na PIT 36L sprawa zwolnienia z opodatkowania dotacji z PUP jest dość oczywista, bowiem bezspornie podlegają oni wszelkim regulacjom ujętym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28), podlegają nieco innym regułom zawartym w ustawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podstawę opodatkowania w ich przypadku stanowi przychód, a nie dochód. Do podatnika opłacającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku dochodowego, takie samo z jakiego korzysta podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych na  PIT 36 czy PIT 36L.

Środki pieniężne z  dotacji otrzymanej przez ryczałtowca nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem nie podlegają również opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ale tylko  w części przeznaczonej na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z opodatkowania ryczałtem środki pieniężne w części w jakiej nie zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne (nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania.

Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych otrzymaną dotację musi opodatkować w tej części, w jakiej nie dotyczy ona zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem przychód z tytułu dofinansowania otrzymanego z urzędu pracy przeznaczonego na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majątkowych niestanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odpowiednią stawką w tym przypadku jest 3%.

Karta podatkowa

Podobnie jak przedsiębiorcy rozliczający PIT 36 I PIT 36L podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie płacą podatku od otrzymanej dotacji. W przypadku opodatkowania na zasadzie karty podatkowej wysokość podatku, jaki  podlega wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego, jest ustalana z samym organem podatkowym w oparciu o ustawowo określone stawki.

Previous Poznań – przyjęto budżet na 2017 rok
Next Długie weekendy w 2017 r.

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Agent nieruchomości Warszawa Mokotów – jak pomaga w sprzedaży lokalu?

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie (przykład: dzielnica Mokotów) to proces, który wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności. W artykule przyjrzymy się roli agenta nieruchomości w tym procesie oraz omówimy zalety korzystania

Strefa Biznesu 0 Comments

Kurs spawacza daje pracę

W Wielkopolsce rośnie popularność kursów zawodowych. Jest to spowodowane tym że w Polsce spawacz może zarobić 3-4 tysiąca złotych. Na Zachodzie – jest to ta sama liczba ale już w

Strefa Biznesu 0 Comments

Kończą się środki na firmę dla bezrobotnych

Powiatowe urzędy pracy, jeden po drugim, zamykają akcję zbierania wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla bezrobotnych. W wielu miejscowościach Wielkopolski zainteresowanie pomocą było tak duże, że skracano terminy naboru

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź