Jakie odszkodowanie ci się należy od sprawcy wypadku?

Jakie odszkodowanie ci się należy od sprawcy wypadku?

Nie wszystkich wypadków da się uniknąć dzięki ostrożnej jeździe. Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym? Lista nie kończy się na zwrocie kosztów leczenia i odszkodowaniu za uszkodzony pojazd. Stworzyliśmy kompleksowy przewodnik dla osób poszkodowanych. Dowiedz się, jakie świadczenia możesz uzyskać z ubezpieczenia OC sprawcy.

Wszystkie szkody muszą zostać naprawione przez sprawcę wypadku. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest odpowiedzialne za wypłatę świadczeń, jeżeli sprawca w chwili wypadku był objęty ważną polisą OC. Należy zgłosić swoje roszczenia do ubezpieczyciela. Wiele osób poszkodowanych ogranicza swoje prawa do odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, ponieważ nie znają przepisów prawa. Inne szkody mogą być pokryte w ramach OC sprawcy wypadku.

 • Świadczenia z tytułu OC osoby, która spowodowała wypadek – lista

Wypadek drogowy może spowodować szkodę majątkową lub niemajątkową. Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym, możesz pozwać sprawcę wypadku.

 1. 1. Odszkodowanie za pojazd, który został uszkodzony

Jest to najczęstsza forma odszkodowania dla osób, które zostały poszkodowane w wypadku drogowym lub kolizji. Istnieją dwie możliwości rozliczenia szkody: rozliczenie gotówkowe (metoda kosztorysowa – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie wyceny rzeczoznawcy) oraz rozliczenie bezgotówkowe. Metoda warsztatowa umożliwia naprawę samochodu w warsztacie, z którym zakład ubezpieczeń ma podpisaną umowę.

Jeśli pojazd ma mniej niż 6 lat (lub więcej – samochód zabytkowy), odszkodowanie powinno wzrosnąć o utratę jego wartości handlowej. Odpowiedzialność sprawcy obejmuje również inne straty materialne, takie jak. uszkodzony fotelik samochodowy czy przewożone rzeczy osobiste.

 • 2. Holowanie samochodu po wypadku

Pomoc drogowa może być konieczna, jeśli uszkodzenia samochodu są tak poważne, że niemożliwe jest prowadzenie pojazdu. Koszt holowania samochodu nie jest Twoim obowiązkiem. Zapłaci za to Twój ubezpieczyciel. Jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie współpracuje z pomocą drogową, rozliczenie będzie oparte na koszcie usługi.

 • 3. Samochody zastępcze

Jeszcze kilka lat temu wielu poszkodowanych miało problemy z uzyskaniem samochodu zastępczego od swojego ubezpieczyciela. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt CZP 5/11), w której ułatwił uzyskanie samochodu zastępczego od sprawcy wypadku, jeżeli poszkodowany używał tego samochodu do dojazdów do pracy. Aby ubezpieczyciel mógł w pełni pokryć koszty wynajmu, pojazd nie może być niższej klasy niż pojazd uszkodzony.

 • 4. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

W wyniku kolizji kierowca lub pasażerowie mogą doznać obrażeń ciała. Ubezpieczenie OC pokryje koszty rehabilitacji i leczenia. Poszkodowany może sam wybrać szpital (publiczny lub prywatny), w którym będzie przechodził rekonwalescencję. Jeśli ubezpieczyciel odmówi zapłaty za leczenie w prywatnej placówce, będzie musiał udowodnić, że nie było ono celowe.

 • 5. Zwrot utraconej renty lub świadczeń

W niektórych przypadkach, poszkodowany może nie być w stanie wrócić do pracy przez kilka tygodni lub nawet miesięcy z powodu leczenia. W takich przypadkach, poszkodowany może domagać się zwrotu utraconych korzyści. Zyski, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby wypadek nie miał miejsca.

Renta jest tymczasową lub stałą płatnością, którą poszkodowany może otrzymać, jeżeli w wyniku wypadku nie jest w stanie pracować. Renta stała może być wypłacana miesięcznie, lub w formie ryczałtu (tzw. kapitalizacja świadczeń).

 • 6. Odszkodowanie za ból i cierpienie

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, ofiary wypadku drogowego mogą również ubiegać się o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za ból i cierpienie. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy poszkodowani zmarli. Problemem jest oszacowanie wysokości zadośćuczynienia – nie jest ono oparte na dokumentach.

 • Co to jest suma gwarancyjna?

Sumy gwarancyjne to maksymalna kwota, na jaką zakłady ubezpieczeń mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody, które wynikają z zapisów umowy. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym reguluje minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Wymagane jest, aby wynosiły one co najmniej:

 • 5 120 000 euro – szkody osobowe powstałe w wyniku jednego zdarzenia, niezależnie od tego, ile osób zostało poszkodowanych.
 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód majątkowych, w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę lub obrażenia ciała.
 • Jak długo ubezpieczyciel czeka na wypłatę odszkodowania?

Firmy ubezpieczeniowe mają 30 dni na wypłatę środków. Okres ten liczy się od momentu zgłoszenia szkody. Nie wszystkie sprawy są jednoznaczne. Zdarza się, że pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych potrzebują więcej czasu na zapoznanie się z materiałem. Dlatego termin ten może zostać wydłużony nawet do 90 dni. W takich przypadkach ubezpieczyciel musi powiadomić poszkodowanego o przyczynach niemożności wypłaty całości odszkodowania oraz o wypłacie bezspornej części.

 • Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Niestety nierzadko zdarza się, że osoba poszkodowana otrzymuje zaniżone odszkodowanie lub odmowę jego wypłaty. Osoby, które są poszkodowane i nie otrzymały świadczenia w terminie lub nie zgadzają się z wyceną ubezpieczyciela mogą:

 • Odwołać się do zakładu ubezpieczeń – Zmianę stanowiska ubezpieczyciela często można uzyskać poprzez złożenie apelacji, z powołaniem się na sprawy Sądu Najwyższego.
 • Skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego – Rzecznik Finansowy pełni jedynie rolę mediatora i może włączyć się do sprawy tylko w przypadku, gdy poszkodowany otrzyma negatywną odpowiedź na reklamację.
 • Rozpocząć postępowanie sądowe – Federacja Konsumentów, między innymi, pomoże poszkodowanemu przed i w trakcie postępowania sądowego.

Nigdy nie należy rezygnować z dochodzenia odszkodowania. Negatywna odpowiedź ubezpieczyciela nie oznacza, że sprawa jest zakończona. W razie problemów sprawdź: Ranking firm odszkodowawczych

Previous Handel akcjami na giełdzie
Next Jak wybrać osuszacz powietrza do domu?

Może to Ci się spodoba

Poznań 0 Comments

Poznań – zbliża się Światowy Kongres Politologów

24. Światowy Kongres Politologów rozpocznie się już w najbliższy weekend. W naszej części Europy tego rodzaju spotkanie organizowane jest po raz pierwszy. – Bardzo nam zależy na takich prestiżowych kongresach.

Wiadomości 0 Comments

Długie weekendy w 2017 r.

Nadchodzący rok nie będzie zbyt obfity w okazje do wydłużania sobie czasu wolnego od pracy. Warto zarezerwować sobie urlop: we wtorek 2 maja oraz czwartek i piątek 4 i 5

Wiadomości 0 Comments

Studia MBA i EMBA w WSB w Poznaniu. Gdy zależy ci na intensywnym rozwoju umiejętności menedżerskich

Skuteczny menedżer doskonale wie, że musi stale się rozwijać, by nie pozostać w tyle. Z tego względu osoby na stanowiskach kierowniczych powinny dążyć do stałego podnoszenia swoich kompetencji menedżerskich i

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź